YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

  • Eğitim sahası, eğitime katılan tüm kişilerin güvenliğini sağlamak,
  • Eğitim kalitesini sürekli yüksek tutarak, oluşabilecek kaza ihtimallerini ortadan kaldırmak,
  • Yüksekte çalışan personel için süreklilik arz eden, güvenli çalışma ortamları konusunda deneyimli eğitmenlerimizce bilgi ve tecrübe aktarımı ile katılımcılara güvenlik bilinci yaratmak,
  • Eğitim konularını ayrı ayrı başlıklar altında toplayarak konuya özel yaklaşımlar üretmek,
  • Eğitim alan kişiyi güvende tutabilmek için, sektörde sürdürülen mevcut uygulamaları yakından takip ederek, konuya uygun çözümler üretmek.
  • Yüksekte yapılacak güvenli çalışmaların yanı sıra forsmajör nedenlerle oluşabilecek kazaları da öngörerek, eğitimlerimizde kurtarma konusunda yapılacak özel yaklaşımlarla çalışanları bilinçlendirmek,
  • Çalışanları, İş kanunları kapsamında, yükümlülükleri hakkında bilinçlendirmek,
  • Yüksekte çalışan personelin kullanımına sunulan KKD’ler (Kişisel Koruyucu Donanım) konusunda çalışanları kapsamlı şekilde bilgilendirmek.

  Eğitim İçeriği,

  ·         Küresel ve Ulusal Mevzuat
  ·         Ateş
  ·         Yanma nedir?
  ·         Yanma çeşitleri
  ·         Yanmanın ürünleri
  ·         Yangın nedir?
  ·         Yangın Üçgeni nedir?
  ·         Yangının oluşum safhaları
  ·         Yangının sınıfları
  ·         LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri

  ·         Yangının çıkış sebepleri
  ·         Yangının etkenleri
  ·         Yangın türleri
  ·         Rüzgâr türbinlerinde yangın ile mücadele
  ·         Yangın söndürme maddeleri
  ·         Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
  ·         Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
  ·         Yangın anında hareket tarzı
  ·         Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
  ·         Acil eylem planları
  ·         Yangın tatbikat ve kaza raporları senaryolar
  ·         Yangının çevresel etkileri
  ·         Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
  ·         Uygulamala