Stand By Hizmetler

    “ERA, halihazırda Petrokimya , doğalgaz, hidroelektrik, termik santral ve diğer sektörlerde acil durum ya da planlı çalışmalar için gerekli olabilecek personel temini ve eğitimlerin sağlanmasında da yer almaktadır.”