ERA olarak, Uluslararası piyasalarda KKD ( Kişisel Koruyucu Donanım ) üretimi ve eğitim sektöründeki lider kuruluşlardan olan, CRESTO, ResQ, FALL SAFE ve IRUDEK’ le gücümüzü birleştirerek ülkemizde KKD satışları yapmaktayız.

  KKD ( Kişisel Koruyucu Donanım ) PERİYODİK BAKIM HİZMETLERİ

  EN 365: 2004 çerçevesinde, düşüş durdurma sistem ve ekipmanları yıllık bakımlarının periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, kurum dâhilinde kullanılan tüm Kişisel Koruyucu Donanım kontrollerinin bilirkişi gözetiminde yapılması ve onayının olması bir zorunluluktur.

   

  4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, çalışana tahsis edilen KKD’ lerin yıllık bakım ve kontrollerinin, işveren tarafından yaptırılması gerekmektedir.

   

  Yapılacak yıllık kontrol ve bakımların bilirkişi gözetiminde yapılması, KKD’ lerden kaynaklanacak kazaların önüne geçmesinde etkin rol oynayacaktır.

  Bunun yanı sıra, ekipmanların dış etkenlerden etkilenebileceği, kullanım ömrünü doldurması durumunda garanti kapsamından çıkmış olacağı ve kullanımdan kaynaklı yıpranma paylarının olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu bağlamda ERA olarak, periyodik kontrollerimiz, PETZL, CRESTO, FALL SAFE ve IRUDEK firmaları tarafından yetkilendirilmiş, KKD’ ler konusunda uzmanlık sertifikası sahibi kontrolörler tarafından yapılmaktadır.

  Satışını gerçekleştirdiğimiz ürünler, uluslararası standartlara sahip, sektöre özel yüksek kaliteli ekipmanları ile dikkat çekmektedir.