İŞARETÇİ SAPANCI EĞİTİMİ


  Eğitim Amacı:

  İşaretçi Sapancı Eğitimi ile amacımız İşveren çalışanlarının kaldırma ve yükleme operasyonlarında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına tam uyumu sağlamak ve iş kazalarını önlemektir.

  Eğitimin Hedefi:

  Çalışanarın “Sıfır kaza” hedeflerine ulaşabilmeleri için önce teknik olarak bilgilerin yenilenmesi ve uygulamada yapılan hataların tespit edilip, doğru uygulamanın aktarılmasıdır. Bu eğitimle; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin iletişim sağlamasını, iş güvenliği bilincini oluşturmasını, iş sağlığı ve güvenliğine uygun davranışlar kazandırılmasını hedeflenmiştir.

  Mevzuatımızda Eğitim Yeri:

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca;

  “İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.”

  Eğitimlerin planlanması İşveren tarafından sağlanır. Yine “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  uyarınca eğitimlerin tehlike sınıfına göre eğitimlerin kaç saat verileceği, eğitimi verecek kişi kurum ve kuruluşlar, eğitim içerikleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır. İşaretçi-Sapancı Eğitimi bu kapsamda Teknik Eğitimler kapsamında Çalışanların Yaptıkları İş İle ilgili olarak İşveren tarafından tarafımızdan talep edilmiş ve buna ilişkin olarak eğitim verme yetkinlik ve yeterliliği olan personellerimizce eğitim modüllerimiz planlanmıştır.