ERA GWO EĞİTİM POLİTİKASI

  ERA İPLE ERİŞİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ olarak, iş hayatında güvenli çalışmalara giden yolun ilk basamağının İş Güvenliği ve Eğitim olduğu bilinci ile hareket ile, özellikle Rüzgâr Enerjisi Sektörü başta olmak üzere Yurt İçi ve Yurt Dışında bu sektörün ihtiyaç duyduğu bu eğitimleri Sıfır Kaza, Sürdürülebilir Eğitim Yönetimi ile En Kaliteli şekilde Eğitim vermek amaçlanmaktadır. Bu nedenle sektörlere yönelik olarak özelleştirilmiş uzman kadromuz ile;

  • GWO BST (Basic Safety Traning) Temel Güvenlik Eğitimi

  Yüksekte Çalışma (WAH), İlkyardım (FA), Yangın Bilinçlendirme (FAW), Elle Taşıma (MH)

  • GWO BST-R (Basic Safety Traning – Refresher) Temel Güvenlik Yenileme Eğitimi

  Yüksekte Çalışma Yenileme (WAH-R), İlkyardım Yenileme (FA-R), Yangın Bilinçlendirme Yenileme (FAW-R), Elle Taşıma Yenileme (MH-R)

  • GWO BSTR – P (Basic Safety Training Refresh Partial) Temel Güvenlik Online Eğitimi

  Yüksekte Çalışma Online Yenileme (WAH), İlkyardım Online Yenileme (FA), Yangın Bilinçlendirme Online Yenileme (FAW), Elle Taşıma Online Yenileme (MH)

  • GWO ART (Advanced Rescue Training) İleri Seviye Kurtarma Eğitimi

  Hub, Çevirici ve Kanat İçi Kurtarma (HSIBR), Nasel, Kule ve Bodrum Katı Kurtarma (NTBR), Tek Kurtarıcı: Hub, Çevirici ve Kanat İçi Kurtarma (SR: HSIBR), 4-Tek Kurtarıcı: Nasel, Kule ve Bodrum Katı Kurtarma (SR: NTBR)

  • GWO ART-R (Advanced Rescue Training) İleri Seviye Kurtarma Yenileme Eğitimi

  Nasel, Kule ve Bodrum Katı Kurtarma Yenileme (NTBRR), Hub, Çevirici ve Kanat İçi Kurtarma Yenileme (HSIBRR)

  Eğitimleri vermekteyiz. GWO standartları gereğince verdiğimiz bu eğitimler ile yeni kursiyerlerimize, tekrar olarak yenileme eğitimi alacak olan kursiyerlerimize ve Covid 19 sebebi ile Eğitim Merkezimize gelemeyen kursiyerlerimiz için Uzaktan Yenileme Eğitimi modülümüz ile eğitimler gerçekleştirilmektedir.

  Eğitimlerimiz ERA eğitim tesislerinde ve müşteri sahalarında verilebilmektedir. Sürekli gelişim hedeflerimiz doğrultusunda eğitim ve eğitmenlerimizin kalitesi için sürekli gelişim amaçlanmıştır. Eğitim politikamızda, vazgeçilmez kurallarımızın başında ‘’Eğitimin Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti’’ gelmektedir.

  • Eğitime katılan personel ve eğitmenlerin güvenliğini sağlamak,
  • Süreklilik arz eden güvenli çalışma ortamları yaratmak,
  • Eğitim öncesi seviye tespit çalışmaları ile birlikte katılımcıların seviyelerine uygun eğitim stratejisini belirlenmek,
  • Eğitim tesisimizin teknolojik ve standartlar çerçevesinde gelişimi konusunda gayret göstermek ve gelişmeleri yakından takip etmek,
  • GWO BSTR, GWO BSTR-P ve GWO ART-R eğitimi alacak olan kişilere mevcut bilgi tazelenmesinin yanısıra sektörde yaşanılan gelişmeler konusunda bilgilendirmeler yapmak,
  • Eğitim alan kişiyi güvende tutabilmek için, sektörde sürdürülen mevcut uygulamaları yakından takip ederek, konuya uygun çözümler üretmek,
  • Kursiyerlerin eğitim sonrasındaki iş yaşamlarında karşılaşacakları tehlikeler, bu tehlikeleri nasıl kontrol edecekleri ve azaltacakları konusunda bilinçlendirmek, acil durum karşısında uygun şekilde davranmaları için gerekli bilgi, beceri ve bilinç ile donatarak doğru kullanım ile operasyon güvenliğini artırmaktır.

  Taahhüdümüzdür.

  Yönetim Kurulu Başkanı

  İbrahim OĞUR

  18.04.2021