GWO ART (Advanced Rescue Training) İleri Seviye Kurtarma Eğitimleri

  ERA İple Erişim, GWO (Global Wind Organisation ART) Eğitim Merkezi olarak, rüzgâr türbinlerine yönelik, Uluslararası geçerlilikte GWO İleri Seviye Kutarma Eğitimi verme yetkisine sahiptir.

  Yerinde, Sahada ve Uzaktan Eğitimleri içeriği

  Hub, Spiner ve Kanat içi Kurtarma (ART-H),

  Nasel, Kule ve Zemin Katı Kurtarma (ART-N),

  Tek Kurtarıcı; Hub, Spiner ve Kanat içi Kurtarma (SART-H),

  Tek Kurtarıcı: Nasel, Kule ve Zemin Katı Kurtarma (SART-N),

  Hub Spiner ve Kanat İçi Kurtarma Yenileme (ART-HR),

  Nasel, Kule ve Zaemin Katı Kurtarma Yenileme Eğitimleri (ART-NR)