YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

  • Eğitim sahası, eğitime katılan tüm kişilerin güvenliğini sağlamak,
  • Eğitim kalitesini sürekli yüksek tutarak, oluşabilecek kaza ihtimallerini ortadan kaldırmak,
  • Yüksekte çalışan personel için süreklilik arz eden, güvenli çalışma ortamları konusunda deneyimli eğitmenlerimizce bilgi ve tecrübe aktarımı ile katılımcılara güvenlik bilinci yaratmak,
  • Eğitim konularını ayrı ayrı başlıklar altında toplayarak konuya özel yaklaşımlar üretmek,
  • Eğitim alan kişiyi güvende tutabilmek için, sektörde sürdürülen mevcut uygulamaları yakından takip ederek, konuya uygun çözümler üretmek.
  • Yüksekte yapılacak güvenli çalışmaların yanı sıra forsmajör nedenlerle oluşabilecek kazaları da öngörerek, eğitimlerimizde kurtarma konusunda yapılacak özel yaklaşımlarla çalışanları bilinçlendirmek,
  • Çalışanları, İş kanunları kapsamında, yükümlülükleri hakkında bilinçlendirmek,
  • Yüksekte çalışan personelin kullanımına sunulan KKD’ler (Kişisel Koruyucu Donanım) konusunda çalışanları kapsamlı şekilde bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği,

·         Küresel ve Ulusal Mevzuat
·         Ateş
·         Yanma nedir?
·         Yanma çeşitleri
·         Yanmanın ürünleri
·         Yangın nedir?
·         Yangın Üçgeni nedir?
·         Yangının oluşum safhaları
·         Yangının sınıfları
·         LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri

·         Yangının çıkış sebepleri
·         Yangının etkenleri
·         Yangın türleri
·         Rüzgâr türbinlerinde yangın ile mücadele
·         Yangın söndürme maddeleri
·         Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
·         Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
·         Yangın anında hareket tarzı
·         Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
·         Acil eylem planları
·         Yangın tatbikat ve kaza raporları senaryolar
·         Yangının çevresel etkileri
·         Yangından korunma giysileri ve teçhizatları
·         Uygulamala