YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

  • Eğitim sahası, eğitime katılan tüm kişilerin güvenliğini sağlamak,
  • Eğitim kalitesini sürekli yüksek tutarak, oluşabilecek kaza ihtimallerini ortadan kaldırmak,
  • Yüksekte çalışan personel için süreklilik arz eden, güvenli çalışma ortamları konusunda deneyimli eğitmenlerimizce bilgi ve tecrübe aktarımı ile katılımcılara güvenlik bilinci yaratmak,
  • Eğitim konularını ayrı ayrı başlıklar altında toplayarak konuya özel yaklaşımlar üretmek,
  • Eğitim alan kişiyi güvende tutabilmek için, sektörde sürdürülen mevcut uygulamaları yakından takip ederek, konuya uygun çözümler üretmek.
  • Yüksekte yapılacak güvenli çalışmaların yanı sıra forsmajör nedenlerle oluşabilecek kazaları da öngörerek, eğitimlerimizde kurtarma konusunda yapılacak özel yaklaşımlarla çalışanları bilinçlendirmek,
  • Çalışanları, İş kanunları kapsamında, yükümlülükleri hakkında bilinçlendirmek,
  • Yüksekte çalışan personelin kullanımına sunulan KKD’ler (Kişisel Koruyucu Donanım) konusunda çalışanları kapsamlı şekilde bilgilendirmek.