ERA KİMDİR?

ERA, iple erişimle, ulaşılması ve erişim zorluğu çekilen, her türlü yüksek yapıda ( kuleler, bacalar, binalar, yüksek gerilim hatları, rafineriler, rüzgâr türbinleri vb. ) bilgili, becerili ve deneyimli teknisyenleriyle sorunun kaynağını keşfederek profesyonel çözümler üreten ve sunan bir kuruluştur.