NDT  ( TAHRİBATSIZ MUAYENE ) HİZMETLERİ

   

  ERA,  inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden NDT Tahribatsız muayene hizmeti vermektedir.

  Gerektiğinde, müşterilerimizin kendi NDT uzmanının erişim zorluğu olan yüksek yerlere, güvenli bir şekilde ulaştırılmaları ve iş bitiminde yine güvenli bir şekilde aşağıya indirilmeleri, deneyimli ERA teknisyenlerince sağlanabilir.

  Tahribatsız muayene yöntemleri malzemelerin içerisinde görünmeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyine açık süreksizliklerin tespitinde kullanılır. Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı ölçmede, monteli parçaların durum tespitlerinde, radar sistemlerinde kullanılmaktadır. Ultrasonik Muayene’de ve Endüstriyel Radyografi’de genel olarak incelenecek olan bölgeye ultrasonik ses dalgaları, X veya gamma ışınları gibi çok küçük dalga boyuna sahip yüksek enerjili ışınlar gönderilerek testler yapılır.

  NDT’ de ( Tahribatsız Muayene ) Kullandığımız Başlıca Metotlar

  • Görsel Muayene
  • Penetrant Muayene
  • Manyetik Partiküllerle Muayene
  • Ultrasonik Muayene
  • Radyografik Muayene
  • Eddy – Current Muayenesi
  • Phased Array Yöntemi