İskele Kontrolörlüğü ve Denetimi Eğitimi

  Eğitimin Amacı:

  İskelelerin emniyetli bir şekilde kurulup kurulmadığını ve kullanımda olan iskelelerin ilgili standart ve teknik literatüre uygun olup olmadığını kontrol edecek kişilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

  Eğitimin Hedefi:

  İşletmede kurulacak olan iskelelerin farklı bir göz ile sürekli kontrolü denetimi ile İskeleden kaynaklı risklerin ve kaza olasılıklarının azaltılması hedeflenmiştir.

  Mevzuatta Eğitimin Yeri

  Yasal Dayanak : “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nin “4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler” bölümü, “4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler” maddeleri ile “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği”nin “Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları”, A Bölümü (“Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar”) “Yüksekte çalışma” kısmının 2. Maddesi, “g” bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.