GWO EĞİTİMLERİ

  "Rüzgar Türbinleri İçin Temel Güvenlik Eğitimi"

  GWO TEMEL GÜVENLİK EĞİTİMİ (Basic Safety Training)

  ERA İple Erişim, Rüzgar Türbinleri için Temel Güvenlik Eğitimi vermektedir.

  GWO Eğitimi

  Yüksekte Çalışma ve İple Erişim Eğitim Merkezi

  GWO(Global Wind Organisation) Rüzgar Türbini üreticileri ve rüzgâr enerjisi santralleri sahiplerinden oluşan ve Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) sektörü için sıfır iş kazası olan, tam iş güvenlikli bir yüksekte çalışma ortamı yaratmayı hedefleyen bir kuruluştur.

  Temel Güvenlik Eğitimi (Basic Safety Training) adı altında hazırlanan, Rüzgar Türbinleri için, Yüksekte Çalışma ve Kurtarma, İlk Yardım, Yangın Bilinçlendirme ve Elle Taşıma konularını içeren teorik ve uygulamalı eğitimler, Rüzgar Enerjisi Santralleri Sektörü için uluslararası İş Sağlığı Güvenliği (İSG) standartlarını belirler.

  Tüm dünya çapındaki GWO Eğitim Sağlayıcı Merkezler aracılığı ile verilen eğitimleri tamamlayan ve GWO Sertifikası alan rüzgar endüstrisi çalışanlarının, tam iş güvenlikli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılması için gereken özelliklere sahip olduğu, tüm üyeler tarafından kabul edilir.

  GWO, Temel Güvenlik Eğitim (Basic Safety Training) 4 modül içerir:

  • Yüksekte Çalışma ve Kurtarma
  • Elle Taşıma
  • Yangın Bilinçlendirme
  • İlk Yardım

  ERA İple Erişim, GWO (Global Wind Organisation) Eğitim Merkezi olarak, rüzgâr türbinlerine yönelik, Uluslararası geçerlilikte GWO Temel Güvenlik Eğitimi verme yetkisine sahiptir.

  ERA İple Erişim, GWO (Global Wind Organisation) Rüzgar Türbinleri için Temel Güvenlik Eğitimlerini, SPRAT ve IRATA İple Erişim Teknisyenliği Eğitimlerini de verdiği kendi kapalı Yüksekte Çalışma ve İple Erişim Eğitim Merkezi‘nde vermektedir.

  Era İple Erişim, GWO İlk Yardım Eğitimini, SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIM SERTİFİKALI olarak vermektedir.

  GWO Eğitim Politikamız

  ERA İPLE ERİŞİM olarak, iş hayatında güvenli çalışmalara giden yolun ilk basamağının İş güvenliği kapsamında gerçekleştirilmiş eğitimler olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle sektörlere yönelik olarak özelleştirilmiş uzman kadromuz ile eğitimler vermekteyiz. GWO BST ve BSTR kapsamında, İlk Yardım, Yangın Bilinçlendirme, Yüksekte Çalışma ve Elle Taşıma Modüllerinin Eğitimlerini, kursiyerlerimize vermekteyiz. Eğitimlerimiz ERA Eğitim tesislerinde verilebildiği gibi müşterinin şartları uygun olması halinde, mobil olarak müşteri sahasında da verilebilir. Hedeflerimiz doğrultusunda eğitim ve eğitmenlerimizin kalitesi için sürekli gelişim amaçlanmıştır.

  Eğitim politikamızda, vazgeçilmez kurallarımızın başında ‘’Eğitimin Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti’’ gelmektedir.

  • Eğitime katılan personel, eğitmen ve kursiyerlerin güvenliğini sağlamak,
  • Süreklilik arz eden güvenli çalışma ortamları yaratmak,
  • Eğitim başlangıcında yapılan tanışma konuşmasını, kursiyerlerin seviyelerini tespit etmeye yönelik yaparak, katılımcıların seviyelerine uygun eğitim stratejisini belirlemek,
  • Eğitim tesisimizin teknolojik ve standartlar çerçevesinde gelişimi konusunda gayret göstermek ve gelişmeleri yakından takip etmek,
  • GWO BSTR eğitimi alacak olan kişilere mevcut bilgi tazelenmesinin yanısıra sektörde yaşanılan gelişmeler konusunda da bilgilendirmeler yapmak,

  Kursiyerlerin eğitim sonrasındaki iş yaşamlarında karşılaşacakları tehlikeler, bu tehlikeleri nasıl kontrol edecekleri ve azaltacakları konusunda bilinçlendirmek, acil durum karşısında uygun şekilde davranmaları için gerekli bilgi, beceri ve bilinç ile donatarak, doğru kullanım ile operasyon güvenliğini artırmaktır.