DEĞERLERİMİZ

TEMEL ve ETİK DEĞERLER

 • Kurumun kararlarını ve eylemlerini yönlendiren ilkelerdir.

TEMEL DEĞERLER

 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Kararlılık
 • İstikrar
 • Sevgi ve saygı
 • Sorumluluk
 • Yaratıcılık
 • Verimlilik
 • Yenilikçi
 • Takım çalışması
 • Etik rekabetçi

ETİK DEĞERLER

 • Açık ve dürüstlük
 • Şirket politikalarına uyum
 • Kişisel bilgilerin gizliliği
 • Fırsat eşitliği
 • İş emniyetinin sağlanması
 • Sosyal sorumluluk
 • Hizmet kalitesinin sağlanması ve sürdürülebilirliği
 • Mükemmellik
 • Yasal düzenlemelere uyum
 • Tarafsızlık
 • Şeffaflık

STRATEJİK AMAÇLAR

 • Yerel ve Uluslararası platformlarda Yüksekte Çalışma ve İple Erişim uygulamalarının bilinirliğini artırmak
 • İple Erişim ve Eğitim alanlarında hizmet kalitesini yükseltmek
 • Teknisyenlerimizin Yerel ve Uluslararası yeterliliklerini güncel tutmak
 • Kuruluşumuzun, teknolojik donanımının üst seviyede olmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

 • Kuruluşumuzun ülkemizde kendi alanında öncü şirket olmasını sağlamak
 • Plânlı ve düzenli bir büyüme stratejisi ile Ulusal bazda İple Erişim pazarını belirlemek
 • Şirketin Ulusal ve Uluslararası platformlarda, bilinir, güvenilir ve saygın olmasını sağlamak
 • Müşterilerinin çalışmaktan huzur ve mutluluk duyduğu “Çözüm Odaklı Firma” olmak
 • Firma kârlılığını istenilen seviyelerde tutabilmek