DEĞERLERİMİZ

  TEMEL ve ETİK DEĞERLER

  • Kurumun kararlarını ve eylemlerini yönlendiren ilkelerdir.

  TEMEL DEĞERLER

  • Güvenilirlik
  • Dürüstlük
  • Kararlılık
  • İstikrar
  • Sevgi ve saygı
  • Sorumluluk
  • Yaratıcılık
  • Verimlilik
  • Yenilikçi
  • Takım çalışması
  • Etik rekabetçi

  ETİK DEĞERLER

  • Açık ve dürüstlük
  • Şirket politikalarına uyum
  • Kişisel bilgilerin gizliliği
  • Fırsat eşitliği
  • İş emniyetinin sağlanması
  • Sosyal sorumluluk
  • Hizmet kalitesinin sağlanması ve sürdürülebilirliği
  • Mükemmellik
  • Yasal düzenlemelere uyum
  • Tarafsızlık
  • Şeffaflık

  STRATEJİK AMAÇLAR

  • Yerel ve Uluslararası platformlarda Yüksekte Çalışma ve İple Erişim uygulamalarının bilinirliğini artırmak
  • İple Erişim ve Eğitim alanlarında hizmet kalitesini yükseltmek
  • Teknisyenlerimizin Yerel ve Uluslararası yeterliliklerini güncel tutmak
  • Kuruluşumuzun, teknolojik donanımının üst seviyede olmasını sağlamak

  STRATEJİK HEDEFLER

  • Kuruluşumuzun ülkemizde kendi alanında öncü şirket olmasını sağlamak
  • Plânlı ve düzenli bir büyüme stratejisi ile Ulusal bazda İple Erişim pazarını belirlemek
  • Şirketin Ulusal ve Uluslararası platformlarda, bilinir, güvenilir ve saygın olmasını sağlamak
  • Müşterilerinin çalışmaktan huzur ve mutluluk duyduğu “Çözüm Odaklı Firma” olmak
  • Firma kârlılığını istenilen seviyelerde tutabilmek