ÇEVRE KORUMA BARİYER SİSTEMLERİ

  Kaya, Taş Düşmesi, Toprak, Kar ve Çığ Kaymasına Karşı Çevre Koruma Çözümleri

  Korunma Önlemleri

  Korunma yöntemlerinin amacı kaya düşmesi olayı gerçekleştikten sonra hareketlenen kütlenin hareketini ilgili bölge içerisindeki varlıklar için tehlike oluşturmayacak şekilde durdurmaktır. Korunma önlemi olarak imal edilecek mühendislik yapıları projelendirilirken dikkat edilmesi gerekenler hareketli bloğun koruma önlemi olarak imal edilecek yapı ile temas ettiği anda sahip olacağı enerji miktarı, çalışma sahasının geometrisi ve ilgili mühendislik yapısının maliyeti ve imalatı ile elde edilecek kazancın ilişkisidir.

  Bariyerler

  100 kJ ile 10.000 kJ arasında enerji sönümleme kabiliyetine sahip esnek koruma yapılarıdır. Bileşenlerinin eğilmesi ve yer değiştirmesi yardımıyla enerjiyi sönümleyen kaya bariyerleri sönümlenmesi istenen enerji miktarı, durdurulması istenen hareketli cismin kütlesi ve hızı ile hareketli cismin şev üzerindeki yörüngesi dikkate alınarak seçilmelidir.

  Onlarca yıllık deneyim ve çözümler. Kaya düşmesi koruma sistemleri ve doğal afet azaltma konusunda 60 yılı aşkın tecrübemizle, riskleri ve maliyetleri düşürerek kaya yüzeylerini, toprak eğimlerini ve kar kütlelerini stabilize etmek için çok çeşitli “ERA KORUNMA SİSTEMLERİ  ” sunuyoruz. Bu yeni sistemler, enkaz akışları ve sığ toprak kaymaları gibi HİDRO-JEOLOJİK sorunların üstesinden gelmek için geçmişte kullanılmış olan mevcut çözümlerimizi tamamlıyor.

  ÇÖZÜMLERİMİZ

  Bu konularda ERA sizlerin ihtiyacını tam ve doğru olarak belirlemek için DİZAYN, mühendislik hizmeti sunmaktadır. Hâlihazırda almış olduğunuz bariyerler ve çözümler için kontrol ve uygunluk tespit hizmetleri, ANKRAJ ve BULON çekme testleri gibi hizmetler vermektedir. Almış olduğunuz çözümler için uygunluk raporları, hesap kontrolleri gibi hizmetleri de verilmektedir.

  KAYA   DÜŞMESİNE KARŞI GÜVENLİK AĞ MONTAJI

  Kaya düşmesinin fiziksel ve ekonomik risklerinden korunma ve kaya düşmesinin azaltılması, altyapının, maden işlerinin, binaların veya insanların güvenliği için kilit unsurlardır. Küçük kaya düşmeleri veya enkaz akışları bile altyapıyı engelleyebilir ve ani kesintinin ötesinde geniş kapsamlı ekonomik etkilere sahip olabilir. Bu aynı zamanda kaya düşmeleri, çığlar veya moloz akışlarından zarar görme riski olan binalar veya diğer tesisler için de geçerlidir.

   

  Kaya taş düşmesinde ekonomik çözümler. Ekonomik koşullar, emniyet durumu, uygulama alanına erişim koşulları veya diğer özel durumlar koruma yapılacak bölgenin kaplama sistemleri ile çözüm uygulamasına uygun olmadığında, ayrışma yapan kaya kütlelerinin geçiş veya darbe bölgelerinde imal edilecek kaya tutucu bariyerler, altyapının korunmasında oldukça etkili olabilir. Bu bariyerleri kaya ve taşların düşmesi keserek durduracak biçimde konumlandırılır. Kaya düşmesine karşı koruma bariyerlerimiz belirli yükseklik, uzunluk ve enerji emilim kapasiteleri için set halinde sunulur.

  ENKAZ AKIŞ BARİYERLERİ MONTAJI

  ERA Enkaz Akış Bariyerleri, Kaya ve Moloz Akışı, yamaçlarda, kanallarda ve oluklarda toprak / su akışlarını (enkaz akışları) veya sığ heyelanları içerecek şekilde geliştirilmiştir.

  ANKRAJ ÇUBUKLARI MONTAJI 

  ERA, kaya düşmesine karşı koruma ve doğal afet azaltma için Kaya Bariyer sistemleri ile birlikte kullanılmak üzere farklı tipte ANKRAJ çubukları sunar. Bunlar, Güvenlik ağlarımızla kombinasyon halinde cıvatalı (emniyetli) kaplamayı içeren çok sayıda uygulamada kullanılır.

  KAR TUTUCULARI MONTAJI

  ERA Kar ve Çığ tutucuları, Karın yoğun olduğu ve çığın oluştuğu bölgelere yerleştirilen ve kar yığınını stabilize eden koruma tedbirleridir. Bu, hareket ettirilebilecek kar hacmini sınırlayarak genel çığ tehlikesi riskini azaltır.

  TEL HALAT MONTAJI

  ERA tel halat, uygulaması ANKRAJ Çubukları arasına gerilen ve genellikle perdelik veya güvenli ağ sistemlerini desteklemek için kullanılır.